יחסים

מילים מקטינות דרך להשגת כוח ושליטה

מילים מקטינות – דרך להשגת כוח ושליטה על האחר

בתקופה האחרונה אנחנו נתקלים יותר ויותר בשיח כוחני ואגרסיבי בין אנשים, אם זה בדו שיח ישיר פנים אל פנים או באמצעות תקשורת כתובה ואם זה בתקשורת לסוגיה השונים או בתגובות ברשתות החברתיות למיניהן. בדו שיח האגרסיבי אנחנו יכולים לראות, לעיתים קרובות, שאין התייחסות מכבדת עניינית לגופו של ענין אלא התייחסות לאדם עצמו, למהות שלו מתוך כוונה להקטין ולהשתיק אותו, להחליש אותו ולערער את בטחונו העצמי והכל במטרה להשיג עליו כוח ושליטה על מנת לנצח אותו ולכפות עליו ולהכריח אותו לעשות . . ….