תקנון האתר ותנאי שימוש

מכון רעות- לטיפול זוגי, אישי ומשפחתי בבעלות אריאלה מלצר.

ברוכים הבאים. באתר שלנו תוכלו למצוא חומר רב אודות טיפול אישי בבעיות, משברים ודילמות של הפרט, טיפול זוגי בבעיות שונות בזוגיות ובנישואין, בעיות משפחה ויחסים הורים-ילדים, טיפול בבעיות שליטה וניהול כעסים, הן באמצעות טיפול אישי והן בסדנאות השונות, מאמרים רבים בתחומים אלו ועוד.

באתר זה נמכרים מוצרים שונים כגון: סדנאות, תקליטורים, הרצאות, הדרכות וקורסים אינטרנטיים, וכד’.
כתובת מכון רעות – יעבץ 15 רחובות 76250. טלפון 08-9470691

מטרת השימוש באתר – אינו יעוץ מחייב ואין להסתמך עליו

מטרת הצגת התכנים הינה מתן אפשרות לכם להשכיל בהבנת הסוגיות הטיפוליות ולהרחיב את אופקיכם מבלי להוות ייעוץ וטיפול מחייב. האתר אינו מתיימר להשיב לסוגיה ספציפית המטרידה אתכם, ועל אף הכתוב בו יתכן שהתכנים לא יתאימו למקרה הספציפי שלכם מטעמים שונים.

שימו לב שהאמור באתר הינו כללי, בהחלט יתכנו חריגים והסתייגויות אך בשל מגבלות המקום והטקסט לא פורטו במאמרים וכן כי תמיד ישנן עובדות ספציפיות בענייניכם שיתכן שתובלנה למסקנה אחרת לעומת הכתוב בטקסט.
עם זאת, כל עיון ושימוש בתכנים שבאתר כפוף לתנאי שימוש אלו.

תנאי שימוש אלו הינם הסכם מחייב

כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר, אריאלה מלצר, ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. פעולה באתר משמעה- כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר.

אנא קראו תנאים אלו בקפידה, שכן הם מחייבים אתכם. אם אינכם מסכימים להם, אנא עזבו את האתר כעת ואל תעשו בו כל שימוש.
שימו לב , השימוש באתר וקריאת תכניו אינם מחויבים בתשלום כלשהו, ובהתאם אחריות האתר מוגבלת במפורש, כמפורט מטה

תכני האתר אינם מהווים ייעוץ או טיפול כלשהו והם נועדו ליתן סקירה כללית של התחום. אין בהם משום מתן תשובה ספציפית והאתר אינו מתחייב כי יהיו מלאים, כוללים, מעודכנים למועד הקריאה בהם או מתאימים לנסיבות מקרה ספציפי.

בכל מקרה כזה עליכם לפנות למטפל מומחה בעל הכשרה מקצועית מתאימה ואין באתר ובתכניו כדי להחליף ייעוץ או טיפול  זה.

קישורים באתר

הימצאותם של קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת . עצם הקישור אליהם אינו מהווה המלצה או אישור לנכונות תוכנם, מהימנותם, עדכניותם ודיוקם ואתרים אלו אינם נבדקים באופן שיטתי. הקישורים באתר נערכים על פי שיקול דעתה האישי של אריאלה מלצר בלבד. סדר האתרים המופיעים בו אינו מעיד דבר על אתרים אלו. יתכן שקישורים כאלו ואחרים באתר לא יהיו תקינים או לא יובילו לאתר אליו התכוון האתר להפנות. אנא עדכנו אותנו בכל מקרה כזה ואנו ננסה לתקן את התקלה, אך בכל מקרה אין בכך משום נטילת אחריות על כך.
האתר רשאי להוסיף או להוריד בכל עת קישור כלשהו, לפי שיקול דעתו הבלעדי של אריאלה מלצר.

המאמרים באתר

באתר תמצאו מאמרים וידיעות בנושאי טיפול על תחומיו השונים, אישי, זוגי ומשפחתי ועל בעיות שליטה וניהול כעסים. המאמרים מבטאים אך ורק את דעת אריאלה מלצר ואינם מתיימרים להיות שלמים, מקיפים, מלאים או עדכניים. אין לסמוך על האמור בהם כעצה טיפולית ומומלץ בכל מקרה להתייעץ תמיד עם מטפל מומחה בעל הכשרה מקצועית מתאימה העוסק בתחום.

המאמרים אינם מתעדכנים לאחר פרסומם, וגם במידה ויתעדכן מאמר כזה או אחר, אין בכך משום התחייבות לעשות כן. כל מאמר נכון למועד כתיבתו בלבד, ואף הוא מהווה סקירה כללית ולא המלצה ספציפית, אף אם משתמע ממנו אחרת.
האתר רשאי בכל עת להוסיף מאמרים לאתר ו/או למחוק מהאתר מאמרים לפי שיקול דעתו הבלעדי.

רשימת דיוור – NEWS LETTER

האתר מפעיל שירות עדכון של קוראיו באמצעות רשימת דיוור מקוונת. שירות זה נשלח אך ורק למי שפנה וביקש את הרשמתו לרשימת מקבלי הדיוור והאתר יכבד כל בקשת הסרה מהרשימה. אם נפלה שגגה, וקיבלתם דיוור מהאתר מבלי שנרשמתם או בקשתכם להסרה לא בוצעה, אנא עדכנו אותנו ונפעל לתיקון התקלה לאלתר.
אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
כתובות הדואר שימסרו לאתר לא ימסרו על ידו לאחרים, אלא ישמשו את האתר ואת מכון רעות ואריאלה מלצר בלבד למשלוח דברי דואר הקשורים לתחום עיסוקו של האתר ולפעילות.

אין בהרשמתכם לרשימת הדיוור משום התחייבות להוסיף ולשלוח באופן מסודר את העדכונים, והאתר רשאי להפסיק את משלוחם, לשלוח אותם באופן לא תדיר או במועדים לפי שיקול דעתו או למחוק את שמכם מרשימת המקבלים בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

הגנת פרטיות

פרטי האנשים וכתובות הדואר שימסרו לאתר לא ימסרו על ידו לאחרים, אלא ישמשו את האתר ואת מכון רעות ואריאלה מלצר בלבד למשלוח דברי דואר הקשורים לתחום עיסוקו של האתר ולפעילות.

תגובות באתר

האתר כולל אפשרויות להעלות אליו תכנים ו/או תגובות משלכם. הינכם נדרשים שלא להעלות לאתר דבר כלשהו שיהווה הפרת חוק ו/או עלול לגרום נזק לאריאלה מלצר ו/או לכל צד שלישי אחר.
אנו שומרים על הזכות למחוק בכל רגע ו/או לערוך, הכל לפי שיקול דעתנו ובלא הודעה על כך, כל תוכן גולשים שמועלה לאתר, כמו כן לחסום כל משתמש ו/או לנקוט כל פעולת עריכה אחרת ולא תהיה לכם כל טענה עקב פעולה שכזו.
עם זאת, אנו איננו נוטלים על עצמנו חובה כלשהי לפעול כאמור.

זכויות קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות במאמרים, בעיצוב האתר, בלוגו מכון רעות ובכל מידע אחר מכל מין וסוג שהוא באתר ובכל תוכן הכלול בו – הינן של אריאלה מלצר בלבד.

חל איסור על העתקה, הפצה, העמדה לרשות הציבור, הצגה בפומבי, תרגום או כל שימוש אחר במי מתכני האתר, כולו או חלקו, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של אריאלה מלצר בכתב ומראש ובכפוף לה.

השימוש באתר

האתר מיועד לשימוש אישי ופרטי בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי במי מהתכנים הנמצאים באתר. אין להציג את האתר בתוך מסגרת כלשהי באתרים אחרים.

אין לקשר לעמודים המצויים בתוך האתר (“קישור עמוק”), אלא בתנאי שהקישור ייעשה לעמוד המתאים באתר, שכתובתו של העמוד הרלוונטי תופיע במקום הרגיל המיועד לכך בדפדפן של המשתמש או בכל תוכנה בה נעשה שימוש לצורך צפייה באתר, ובכפוף למתן קרדיט לאריאלה מלצר כמחברת התכנים יחד עם קישור לאתר זה.

שינויים באתר

האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע גישה לאתר, כולו או חלקו; לבטל את רישום לרשימת הדיוור, להסיר או למחוק כל מידע או תוכן שהתפרסם באתר. הוראות אלו מוסיפות על זכויות האתר על פי כל דין ועל-פי תנאי שימוש אלה ואינן גורעות מהם.

האתר אינו מתחייב להודיע בדרך כלשהי על כל שינוי שיעשה בו ובתכניו ולא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר עקב ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. האתר רשאי לחדול מפעילות בכל עת, בלא הודעה מוקדמת, באופן קבוע או לתקופה קצובה.

שיפוי האתר ונציגיו

הנכם מתחייבים לשפות את האתר, את אריאלה מלצר, את משרדו, עובדיו או מי מטעם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם (לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט) עקב הפרת תנאי שימוש אלה או עקב כל נזק שתגרמו לאתר..

שינוי תנאי השימוש

תנאי שימוש אלו ניתנים לשינוי מעת לעת בלא צורך בהודעה מוקדמת. בכל עת תוכלו לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

תנאי שימוש בחנות האתר

 1. ביצוע קנייה באתר, רשאי לערוך כל משתמש אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות אישית תקפה, וכרטיס אשראי אישי ותקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
 2. אריאלה מלצר רשאית למנוע ממך את ההשתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא מלצר אריאלה רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות אם מסרת במתכוון פרטים שגויים, או שכרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי. או ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באריאלה מלצר או בצדדים שלישיים כלשהם.
 4. אם הנך זקוק לקבל אישור מאת צד שלישי כל שהוא כדי לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת האפוטרופוסים, או צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.
 5. ביצוע פעולה באתר, רשאי לערוך כל משתמש שברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה. עם זאת, ביצוע פעולה באתר, לרבות מסירת פרטי כרטיס האשראי, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון.
 6.  אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.
 7. מלצר אריאלה שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית, או במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת אריאלה מלצר את המשך המכירה או ביצועה, או במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה, ובכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
 8. רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את אריאלה מלצר כלפי מבצעי הפעולות באתר.
 9.  אריאלה מלצר שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

 המוצרים המוצעים למכירה

 1. באתר מוצגים מגוון רחב של מוצרים ושירותים (להלן: ”המוצרים”) טיפול אישי, זוגי ומשפחתי, סדנאות שונות לשליטה וניהול כעסים, הרצאות פרונטאליות,  סדנאות לזוגיות והורות, קורסים והרצאות להורדה במחשב, דיסק להרפיה ודמיון מודרך ועוד
 2.  בדף המכירה של כל מוצר, מופיעים פרטי ונתוני המוצר, והתנאים למכירתו. אריאלה מלצר עושה מאמצים רבים לספק תאור ומידע עדכני ומקיף על המוצרים המוצעים למכירה באתר.
 3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר, הן בשל מגבלות המדיה האלקטרונית (העברת צבעים, גוונים וכיו”ב), או שינויים הנערכים במוצרים מעת לעת.

 הזמנת פריטים

 1.  לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את האתר ו/או מי מטעמו לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
 2. רק לאחר שהאתר יסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך, ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי פרטי הזמנתך נקלטו במערכת ללא שיבוש.

 שיבושים בהזמנה

 1. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. יתכנו סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי האתר. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הזמנתך, אנו ממליצים שתפנה טלפונית למספר 08-9470691.
 2. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת – תחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
 3. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או בכל דין אחר.

 אמצעי התשלום

 1. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף, הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.
 2. בכל מקרה בו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר לאתר לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הקונה ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי הקונה.

אספקה

 1. הורדות במחשב נעשות באופן מיידי לאחר ביצוע ואישור התשלום.
 2. הסדנאות והפעילויות הפרונטאליות מתבצעות בהתאם לתאריך המתפרסם וידוע מראש לרוכש.
 3. במידה ובחרת באספקת המוצר ו/או השירות באמצעות משלוח, הם יסופקו לכתובת שמסרת לנו במהלך תהליך הרכישה באתר באמצעות שליח או דואר ישראל. אנו מנועים מאספקת משלוחים, בכל דרך שהיא, לכתובת שהיא ת.ד.
 4. אריאלה מלצר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו”ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאית אריאלה מלצר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
 5.  במידה ומוצר לא יישלח אליך בתוך 14 ימי עסקים מיום הקניה, תהיה זכאי לבטל את העסקה ולקבל חזרה את מלוא התמורה בעד אותו המוצר. עם ביטול העסקה כאמור, וקבלת התמורה בחזרה, לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או אריאלה מלצר, בקשר עם העסקה.
 6. ידוע לך כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי האתר ליצור עמך קשר לשם תיאום אספקת המוצר, בתוך 7 ימים מיום ביצוע הקניה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידך. במקרה זה לא יהיה על האתר לספק לך את המוצר, ואף לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר או אריאלה מלצר, בגין ביטול העסקה על פי סעיף זה.

מחירים ותשלומים

 1.  חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר, ובסיכום תהליך ההזמנה.
 2. אריאלה מלצר רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת, הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים/י את תהליך ההזמנה.
 3. מחירי המוצרים ו/או השירותים ודמי הטיפול והמשלוח המופיעים באתר – כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת.
 4. במידה והזמנת מוצר ו/או שירות באתר וקיימת אפשרות לשלם תמורתו בתשלומים – דמי הטיפול והמשלוח לא יחושבו במניין התשלומים, ויחויבו בתשלום הראשון של המוצר.
 5. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל הזמנתך, המוצר לא יסופק לך, ותחויב בדמי ביטול.

ביטול עסקה

 1. ביטולי עסקה יעשו על פי חוק הגנת הצרכן 1981
 2. על מנת לבטל עסקה, עליך להודיע בכתב וליצור קשר בטלפון: 08-9470691, ולמסור הודעת ביטול עסקה, בציון פרטי ההזמנה.
 3.  למבטלים השתתפותם בסדנא לשליטה וניהול כעסים לפני פתיחת הסדנא יוחזר התשלום  בניכוי דמי ההרשמה כמפורט בטופס ההרשמה. לאחר פתיחת הסדנא לא יינתן החזר של דמי ההשתתפות. אין החזר על היעדרות ממפגש.
 4. למבטלים את רכישת קורס האודיו לשליטה וניהול כעסים “להפוך את הכעס לאסרטיביות” ע”י הורדה למחשב, יש להודיע עד 14 ימים מרכישת הקורס ויוחזר לך הכסף בניכוי דמי ביטול כמפורט בתיאור המוצר באתר. הרצאות שהורדו כבר יישארו בידיך אך לא יתאפשר לך להמשיך ולהוריד את שאר ההרצאות שבקורס.
 5.  טעות מהותית שנגרמה על ידי האתר בתיאור המוצר ו/או בתנאי המכירה, תזכה אתך, באפשרות לבטל את העסקה בלבד, ללא דמי ביטול כלשהם, מבלי שתהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום כלשהו מהאתר.

היעדר אחריות

המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אחד מכם. אתם תהיו האחראים הבלעדיים לכל אחריות, מפורשת ומכללא, בגין כל נזק שייגרם לכם, לאתר, לאריאלה מלצר, למי מטעמה, למי מטעמכם ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים וכדומה, לרבות שכ”ט עו”ד ופגיעה במוניטין ובגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי לשימושכם או לשימוש אחרים באתר והינכם נדרשים שלא לפעול באתר אלא לפי החוק.

בנוסף על כך, לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או אריאלה מלצר ו/או מי מטעמם הקשורות למאמרים, למידע ולשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, לדיוקם, איכותם, אמינותם, טבעם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם..

בכל מקרה לא יהיו האתר ו/או אריאלה מלצר ו/או מי מטעמם אחראים על טעויות, השמטות, אי-דיוקים, מידע מוטעה, אי עדכון התכנים, שעות פעילות ורצף פעילות האתר.

השימוש וההסתמכות על כל הנמצא באתר ייעשה על אחריותכם הבלעדית והמלאה והאתר ו/או אריאלה מלצר אינם לוקחים על עצמם כל אחריות ביחס לתוצאות השימוש וההסתמכות שלכם בתכנים ובשירותים שבאתר.

כאמור מעלה, אין להסתמך על כל מידע או מאמר באתר כאילו היו עצה טיפולית. חובה עליכם להתייעץ עם מטפל מוסמך ומומחה לפני כל טיפול בבעיה ספציפית. האתר ואריאלה מלצר ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות לכל תוצאה שתנבע, במישרין או בעקיפין, מהסתמכות על מידע שהתפרסם באתר.
האתר אינו מתחייב שפעולתו תהיה רציפה, לא תופרע או תתנהל בלא הפסקות.

האתר ואריאלה מלצר לא יישאו בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר/או של אריאלה מלצר.

אריאלה מלצר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

הדין החל על השימוש באתר ובשירותיו, ולרבות על תנאי שימוש אלה, הנו הדין הישראלי בלבד.