מועדי סדנאות קרובים

סדנאות בסיסיות לשליטה וניהול כעסים ולתקשורת יעילה

סדנא  (57)  לשליטה וניהול כעסים תיפתח ב25.2.19 ותסתיים ב-20.5.19, תתקיים  12 מפגשים בימי שני בערב           בת”א!!!

סדנא  (56)  לשליטה וניהול כעסים תיפתח ב 10.1.19 ותסתיים ב-28.3.19, תתקיים  12 מפגשים בימי חמישי בערב

סדנא  (55)  לשליטה וניהול כעסים תיפתח ב 26.11.18 ותסתיים ב-11.2.19, תתקיים  12 מפגשים בימי שני בערב         לראשונה בת”א!!!!

סדנא  (54)  לשליטה וניהול כעסים תיפתח ב 11.10.18 ותסתיים ב-27.12.18, תתקיים  12 מפגשים בימי חמישי בערב

סדנא  (53)  לשליטה וניהול כעסים תיפתח ב 13.8.18 ותסתיים ב-12.11.18, תתקיים  12 מפגשים בימי שני בערב

סדנא  (52)  לשליטה וניהול כעסים נפתחה ב 21.6.18 ותסתיים ב-13.9.18, מתקיימת  12 מפגשים בימי חמישי בערב.

סדנא (51)  לשליטה וניהול כעסים נפתחה ב 30.4.18 והסתיימה ב-16.7.18, התקיימה 12 מפגשים בימי שני בערב.

סדנא (50)   סדנת היובל- לשליטה וניהול כעסים נפתחה ב- 15.3.18 והסתיימה ב 17.6.18, התקיימה 12 מפגשים בימי חמישי בערב. 

סדנא (49)   לשליטה וניהול כעסים נפתחה ב – 1.1.18 והסתיימה ב 19.3.18 , התקיימה 12 מפגשים בימי שני בערב. 

סדנא (48)   לשליטה וניהול כעסים נפתחה ב – 9.11.17 ומסתיימת ב 25.1.18 , התקיימה 12 מפגשים בימי חמישי בערב. 

סדנא (47)   לשליטה וניהול כעסים נפתחה ב-4.9.17 והסתיימה ב- 27.11.17,  התקיימה 12 מפגשים בימי שני בערב. 

סדנא (46)   לשליטה וניהול כעסים נפתחה ב-20.7.17 והסתיימה ב- 19.10.17, התקיימה 12 מפגשים בימי חמישי בערב. 

סדנא (45)   לשליטה וניהול כעסים נפתחה ב-22.5.17 והסתיימה ב- 7.8.17, התקיימה 12 מפגשים בימי שני בערב. 

סדנא (44)    לשליטה וניהול כעסים נפתחה ב- 23.3.17 והסתיימה ב- 15.6.17, התקיימה 12 מפגשים בימי חמישי בערב. 

סדנא (43)   לשליטה וניהול כעסים נפתחה ב 30.1.17  והסתיימה ב-  24.4.17 והתקיימה בימי שני בערב במשך 12 מפגשים. 

כל הפרטים בקישור כאן למטה.

סדנאות המשך לבוגרי הסדנאות הבסיסיות:

סדנת ההמשך לשליטה בכעסים (40) נפתחה ב- 13.1.17 הסתיימה ב-17.3.17.

סדנת המשך לשליטה בכעסים (42) למשתתפי הסדנאות הבסיסיות נפתחה ב-21.4.17 והסתיימה ב-16.6.17 .  

סדנת המשך  (44) נפתחה ב-11.7.2017 והסתיימה ב-5.9.2017 . 

סדנת המשך (51)  תיפתח ב-21.8.2018 ותסתיים ב- 23.10.2018